složení výboru :

- předseda:  Vlastimil Tůma
- místopředseda: Miroslav Tauš

- pokladník:  Pavel Syřiště

- člen výboru:  Jiří Pošmura, Vladimír Grosser