Vážení návštěvníci stránek, dnešní den se nám na Kladské podařilo najít Kyjanku purpurovou - Alloclavaria purpurea.

Tato kyjankovitá houba zde již v minulosti rostla, ale pravděpodobně s nástupem suššího letního počasí se z původní lokality vytratila. Hledání lokality nové končilo již hezkou řádku let bezvýsledně. Novou naději jsme získali vloni, kdy se v mykologické poradně objevil náhodný nález procházející turistkou hned v příkopu podél značené turistické trasy. Když jsme se však na uvedené místo dostali, žádné plodnice jsme již nenašli. Lotos se na nás konečně usmálo štěstí. Díky přetrvávajícímu suchu, prohledáváme pouze vlhčí lokality kolem lesních potoků. kde je alespoň nějaká šance potkat fotitelnou houbu. Dnešním šťastným nálezcem byl Tomáš Janda, s jehož obrázky se na našich stránkách pravidelně setkáváte. Kyjanka purpurová je houba rostoucí v podhorských smrčinách na vlhkých lokalitách podél potoků v porostech rašeliníků. V Červeném seznamu makromycetů ČR je uvedena v kategorii EN (ohrožený druh). Pokud se s ní na svých cestách potkáte, budeme vděční za informaci o jejím výskytu.

 


 

Terénní seminář pro veřejnost v Horním Slavkově měl jednu nečekanou příjemnou dohru.

Místní organizátor Zdeněk Heppner našel zajímavě kořunující houby se silnou ředkvovou vůní, které se na místě nepodařilo určit. To se podařilo až po zveřejnění fotek v mykologické poradně. Pan Jan Borovička houbu určil jako vzácnou kořenitku (kržatku) špičatou - Phaeocollybia lugubris. Tato houba roste nejčastěji ve vlhčích smrčinách na místech s nepoškozeným biotopem. V Červeném seznamu makromycetů ČR je uvedena v kategorii VU - zranitelný druh.

Šťastný nálezce Zdeněk Heppner zajistil exsikáty, které obohatí sbírky Národního muzea v Praze.

 


 

Pan Karel Fiala nám poslal zprávu o nálezu vzácných hřibů plavých (Boletus impolitus) na Chebsku. Jedná je druhý prokazatelný nález této houby v našem okrese a vypadá to, že nová lokalita bude daleko plodnější než ta původní. Hřib plavý je sice jedlý ale pro svou vzácnost by se sbítat neměl. Navíc jeho chuťová kvalita zdaleka nedosahuje kvalit pravých hřibů. Dokumentace výskytu se s bravurně zhostil Tomáš Janda. Panu Karlovi Fialovi tímto ještě jednou děkujeme. 

 

 


 

Členům našeho Mykologického klubu Slavkovský les, z.s. se podařilo rozšířit seznam druhů hub nalezených na území České republiky o Cenangiopsis quercicola.

 

Houba nemá český název a poprvé ji popsal švédský profesor Lars-Gunnar Torgny Romell.

 

Jak již latinský název napovídá, houba roste na koncových suchých větvích dubů. Baňkovým vzhledem připomíná běžnou kornici otrubičnatou rostoucí na olších a lískách brzy na jaře. Cenangiopsis quercicola má však nápadně světlý vnitřek plodnic a roste koncem jara a začátkem léta.

 

Za mikroskopování a za druhové určení velice děkujeme Adamovi Podhorskému ze Slovenského Sence.

 Fotogalerie: