Celá řada hub obsahuje látky, které na člověka působí toxicky. Spektrum jedovatosti těchto látek je od mírně působících, téměř netoxických sloučenin až po smrtelně jedovaté, brutálně působící látky, patřící k nejjedovatějším v celé přírodě. Není jasné, proč u hub toxické látky vznikají. Vnucuje se názor, že se houby produkcí jedů brání před nepřáteli. Je ovšem otázkou, proč se u některých hub vytváří látky, které jsou schopny zabíjet a jiné houby jsou naopak úplně neškodné, a přesto jedovaté druhy nejsou úspěšnější v přežití než ty jedlé. Navíc existují druhy, které jsou škodlivé pro jednu skupinu škůdců, zatímco pro jinou nejsou (např. muchomůrka zelená zabije obratlovce, tedy i člověka, ale larvy nebo slimáky, které ji požírají, nikoliv). Některé houby vás dostanou třeba až po 14 dnech, jako je tomu u některých extrémně jedovatých pavučinců.

Česká republika se může pyšnit tím, že se u nás vyskytují snad všechny nejjedovatější houby světa. Čepičatka jehličnanová, muchomůrka zelená, jízlivá, jarní, pavučinec plyšový, ucháč obecný…

V literatuře se uvádí řada základních typů otrav. Otravy jsou pojmenovány podle stěžejního druhu houby, který tuto otravu páchá nebo podle jedu, který otravu způsobuje anebo podle potíží, které při otravě vznikají.

Níže uvádímě přehled otrav , jak je zmiňují lékařská skripta.

Přehled  houbami:

  • Syndrom gastroenterodyspeptický
  • Syndrom muskarinový
  • Syndrom psylocibinový (psychotropní)
  • Syndrom mykoatropinový-neurotoxický (muskarinový)
  • Syndrom gyromitrinový-hepatotoxický
  • Syndrom faloidní-hepatorenální
  • Syndrom antabusový
  • Syndrom orelaninový-nefrotoxický

Syndrom gastroenterodyspeptický

Doba projevení otravy: do 2 hodin

příznaky: potíže trávicího systému, bolesti břicha, nevolnost, zvracení až dávení, průjmy

obsažené jedy: málo známé, zpravidla složitý mix chemických látek

léčba: na základě příznaků

prognóza: dobrá

příklady hub: hřib satan, některé žampiony a holubinky, např. vrhavka


Syndrom muskarinový

Doba projevení otravy: do 2 hodin

příznaky: pocení, slinění, slzení, zúžení zornic

obsažené jedy: muskarin,

léčba: výplach žaludku, podání atropinu

prognóza: závisí od požitého množství, v malém množství dobrá, ve velkém množství nejistá až špatná

příklady hub: jedovaté vláknice, strmělky, muchomůrka červená, tygrovaná


Syndrom psylocibinový (psychotropní)

Doba projevení otravy: do 2 hodin

příznaky: pocení, slinění, slzení, zúžení zornic

obsažené jedy: muskarin,

léčba: výplach žaludku, podání atropinu

prognóza: závisí od požitého množství, v malém množství dobrá, ve velkém množství nejistá až špatná

příklady hub: jedovaté vláknice, strmělky, muchomůrka červená, tygrovaná


Syndrom mykoatropinový-neurotoxický (muskarinový)

Doba projevení otravy: do 3 hodin

příznaky: muskarinové příznaky - pocení, slzení, zúžení zornic, křeče, žloutenka, průjem, nevolnost→ přechod k příznakům nervově-psychickým – podrážděnost, vybuzenost, suchost kůže, bušení srdce, nízký tlak, halucinace, střídání euforie a deprese…

obsažené jedy: muscimol, kyselina ibotenová, muskazon,

léčba: žaludeční výplach, živočišné uhlí, léčba podle příznaků

prognóza: relativně dobrá

poznámka: nepodávat diazepam, atropin, barbituráty

příklady hub: muchomůrka červená a tygrovaná


Syndrom gyromitrinový-hepatotoxický

Doba projevení otravy: 6-12 hodin

příznaky: bolesti hlavy, křeče, žloutenka, průjem a další potíže trávicího ústrojů

obsažené jedy: gyromitrin

léčba: výplach žaludku, živočišné uhlí, injekčně vitamín B6, léčba na základě potíží

prognóza: nejistá

poznámka: možná otrava prachem z hub anebo výtrusy

příklady hub: ucháč obecný


Syndrom faloidní-hepatorenální

Doba projevení otravy: 6 - 24 hodin

příznaky: potíže trávicího systému, bolesti břicha, nevolnost, zvracení až dávení, průjmy, selhání jater a ledvin

obsažené jedy: amatoxiny amanitin a phaloidin

co jedy v těle dělají: toxiny vychytávány v játrech, vylučovány žlučí a poté kolují v jaterněstřevním oběhu; zabíjí buňky jater, dochází k jejich rozkladu

léčba: zvracení, výplach žaludku, masivní dávky živočišného uhlí (1g/kg každé 2–4hodiny) – lék na játra silibinin, napojení na umělou ledvinu/mimotělní čištění krve, komplexní podpůrná péče; posledním řešením je transplantace jater

prognóza: špatná (smrt asi do týdne na selhání oběhu nebo dalších funkcí v důsledku nefunkčních jater), přežití podle požitého množství, při plné otravě, tj. požití několika plodnic a pozdním zachycení otravy 10−20 %

poznámka: 85 % amatoxinů se vylučuje nezměněno ledvinami, poškození ledvin je spíše podmíněno ztrátou vody při dávení a průjmech

příklady hub: muchomůrka zelená, jízlivá, muchomůrka jarní (nejčastěji se zamění za žampion, bedlu, májovku), čepičatka jehličnanová


Syndrom antabusový

Doba projevení otravy: 6 – 24 hodin

příznaky: pocení, bolesti hlavy, zrychlení tepu

obsažené jedy: koprin

léčba: na základě potíží

prognóza: dobrá

poznámka: otrava se projeví jen po požití alkoholu

příklady hub: hnojník inkoustový


Syndrom orelaninový-nefrotoxický

Doba projevení otravy: 36 hodin – 17 dní

příznaky: potíže trávicího systému, bolesti břicha, nevolnost, zvracení až dávení, průjmy, bolesti hlavy, křeče, pokles produkce moči, akutní selhání ledvin

obsažené jedy: orelanin

léčba: napojení na umělou ledvinu

prognóza: špatná

poznámka: otrava se projevuje za extrémně dlouhou dobu, kdy jed už kompletně koluje v organismu

příklady hub: pavučinec plyšový