Vážení návštěvníci stránek, dnešní den se nám na Kladské podařilo najít Kyjanku purpurovou - Alloclavaria purpurea.

Tato kyjankovitá houba zde již v minulosti rostla, ale pravděpodobně s nástupem suššího letního počasí se z původní lokality vytratila. Hledání lokality nové končilo již hezkou řádku let bezvýsledně. Novou naději jsme získali vloni, kdy se v mykologické poradně objevil náhodný nález procházející turistkou hned v příkopu podél značené turistické trasy. Když jsme se však na uvedené místo dostali, žádné plodnice jsme již nenašli. Lotos se na nás konečně usmálo štěstí. Díky přetrvávajícímu suchu, prohledáváme pouze vlhčí lokality kolem lesních potoků. kde je alespoň nějaká šance potkat fotitelnou houbu. Dnešním šťastným nálezcem byl Tomáš Janda, s jehož obrázky se na našich stránkách pravidelně setkáváte. Kyjanka purpurová je houba rostoucí v podhorských smrčinách na vlhkých lokalitách podél potoků v porostech rašeliníků. V Červeném seznamu makromycetů ČR je uvedena v kategorii EN (ohrožený druh). Pokud se s ní na svých cestách potkáte, budeme vděční za informaci o jejím výskytu.