V dnešní době se hodně diskutuje o zneužívání halucinogenních houbiček zážitkuchtivými mládežníky a bylo by nošením dříví do lesa se tady o tom rozepisovat. Méně se ale ví, že psychotropních účinků hub bylo již v dávných dobách naprosto legálně a legitimně využíváno ve starých kulturách snad již od pravěku.

Na světě vznikly civilizace, v jejichž středu stály náboženské rituály, při nichž byly tyto houby užívány. Jedná se o staré kultury střední a jižní Ameriky, např. Aztéky. Užívání halucinogenních hub nebylo masově rozšířeno; bylo určeno vyvoleným, kněžím či šamanům, kteří za pomoci hub dosahovali změněných stavů vědomí, v kterých kontaktovali božské bytosti, duše zemřelých předků, při posvátných rituálech prosili za úrodu a blahobyt, věštili či léčili.

Kdo si myslí, že to, co uvádím výše, je nesmysl nebo pohádka, ať zkusí halucinogenní houby v plné dávce sám a sám nechť posoudí, jestli by na tom nemohlo být něco pravdy. Kdo se ale bojí (a oprávněně, protože je opravdu možné se na houbách „zbláznit“), ten ať nechá svou mysl otevřenou.

Bohužel se dnes těchto účinků posvátných hub zneužívá k zábavě. Pár disponovaných jedinců už skončilo po houbičkách v ústavech s rozjetou schizofrenií a u těch ostatních, kteří zkouší houbičky jen tak, to téměř nic nedá a spíš vezme, protože halucinogenní sedánky jsou dost velkými nápory na mozek a nervovou soustavu. Naštěstí nejsou halucinogenní houby návykové a rostou pouze sezónně, takže jejich zneužívání není masové, jako u jiných drog.

Existují i další druhy, které se používaly k rituálním účelům. Mezi ně patří např. muchomůrka červená, která byla používána sibiřskými šamany. U nás se sběr a užívání muchomůrky červené nedoporučuje. Díky jiným podmínkám, ve který u nás roste, houba produkuje jedovatý muskarin, který může člověku pěkně zavařit.

Potenciálu psychotropních hub si všímají psychiatři po celém světě a dnes se na západě využívá při speciálních terapiích u osob v terminálních stádiích rakoviny, AIDS atp. Posvátné houby pomáhají pacientům vyrovnávat se s nesmírně těžkou situací blízké smrti.

Další účel, pro který byly houby využívány, již není tak bohulibý. Jednalo se totiž o travičství. Jedovaté účinky hub byly známy od dávných dob, a proto se v mnoha kulturách houbám radši vyhýbají. Houbami byl údajně otráven císař Claudius nebo papež Klement VII.