L. Hagara, V. Antonín, J. Baier, 2006: Velký atlas hub, Ottovo nakladatelství

J. Šutara, M. Mikšík, V. Janda, 2009: Hřibovité houby, Academia

R. Socha, V. Hálek, J. Baier, J. Hák, 2011: Holubinky (Russula), Academia

M. Smotlacha, J. Malý, 1999: Smotlachův Atlas hub, Ottovo nakladatelství, divize Cesty

G. J. Keizer, 1999: Encyklopedie hub, Rebo production

P. Škubla, 2003: Nový atlas hub do kapsy, Vydavateľstvo Príroda s.r.o.